MMbasket svojim klijentima nudi pripremu i izradu promotivnog video materijala (highlights). Nakon što Klijent dostavi potreban video materijal tehničari MM basketa  će preduzeti sljedeće korake:

*Pravljenje prve verzije finalnog snimka;

*Podešavanje tona (pojačavanje, isljučivanje, preklapanje);ubacivanje muzičke podloge;osmišljavanje uvodnog ekrana;pravljenje odjavne špice;

*Izrada finalnog fajla sa montiranim materijalom.